Risiko for eksplosion af aluminiumsstov

ATEX - der er derefter et EU-direktiv. Definerer de væsentlige krav, der skal opfyldes af alle varer, der er givet til brug i områder med eksplosionsfare. Detaljerede krav er angivet i reglerne, der er knyttet til den sidste information. Og krav, der hverken er reguleret af et direktiv eller normer, kan være målet for interne regler, der gælder i efterfølgende medlemsstater.

procedureForordningerne kan heller ikke være anderledes med direktivet, men de er ikke gode til at hæve dens forventninger. Fordi ATEX-direktiv 94/9 / EF tvinger os til CE-mærkning. Ja, alle "ATEX" -varer mærket med Ex-symbolet skulle markeres med CE-mærket af fabrikanten i starten. Og gå igennem proceduren, hvis den findes den samme med aktiv deltagelse fra "tredjepart", hvis producenten brugte et andet modul end modul A.

https://magnetin-pro.eu/dk/ PromagnetinPromagnetin - En innovativ metode til bekæmpelse af smerter og stress!

Enhed af reglerDa de heterogene bestemmelser, der gælder for sikkerhed i specifikke EU-områder, var en væsentlig hindring for den naturlige strøm af varer mellem medlemslandene, blev det besluttet at harmonisere disse bestemmelser. På enheder, der bruges til arbejde i potentielt eksplosive områder, annoncerede Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union den 23. marts 1994 direktiv 94/9 / EF ATEX, som det indførte den 1. juli 2003. Også introduceret direktiv 1999/92 / EF ATEX137 - som også blev kaldt ATEX-BRUGERE. Det drejede sig om mindstekravene for erhvervssikkerhed i arbejdsrum, hvor vi kan nå en eksplosiv atmosfære.Det første direktiv blev oprettet i en lejlighed nu i 2003. Det andet direktiv blev ordineret af ministeriet for økonomi, kunst og social metode den 29. maj 2003 og har været aktiv siden 25. juli 2003. Den 31. oktober 2010 skulle det indeholde anden, ændret ordinering af økonomiministeren den 8. juli 2010 vedrørende små krav til tillid og erhvervshygiejne, relateret til tilbudet om at møde en eksplosiv atmosfære på baggrund af arbejdet, som erstattede forordningen fra 2003.